Meny

Exempel på avgifter

Bygglovstaxan utgår från prisbasbeloppet och justeras årligen. Till prisbasbeloppet adderas och multipliceras sedan de faktorer som gäller det specifika ärendet.

Vad tar vi betalt för förutom själva bygglovsavgiften? Kommunicering - beroende på hur många grannar vi hör. Kungörelse i Post- och Inrikestidning (POIT) för alla bygglov och förhandsbesked. Nybyggnadskarta vid nybyggnad av enbostadshus och tillbyggnad, komplementbyggen nära gräns. Utsättning och lägeskontroll vid nybyggnation och/eller byggnation nära tomtgräns. Planavgift vid kommunala detaljplaner.               

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel (2022 års prisbasbelopp) - nybyggnad av enbostadshus*


Byggyta 130-199 m2

24 111 kr

Grannehörande (1-5 sakägare)

2 318 kr

Kungörelse i POIT

289 kr

Nybyggnadskarta

8 694 kr

Utsättning (moms tillkommer)

10 432 kr

* vid kommunala tomter tillkommer planavgift

Skriv tabellbeskrivning här
Övriga prisexempel*


Fasadändring (mindre, enbostadshus)*

2 434 kr

Mur/plank vid enbostadshus*

5 332 kr

Balkong/uteplats inglasning*

3 767 kr

Nybyggnad fritidshus (40-80 m2 planenligt)*

11 360 kr

Tillbyggnad enbostadshus (16-49 m2)*

7 418 kr

Förhandsbesked (en tomt)*

5 796 kr

Anmälan om komplementbyggnad (30 m2)

4 018 kr

Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (upp till 15 m2)

2 981 kr

Installation av eldstad/rökkanal

1449 kr

* Till avgiften tillkommer kostnader för POIT, samt kan tillkomma kostnader för grannehörande mm