Meny

Projekt

Kommunen planerar för hur framtidens Lysekil ska se ut!

Lysekils kommun genomför både mindre och större projekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya detaljplaner osv.

På denna sida kan du ta del av både planerade, pågående och avslutade projekt som sker.

Planerade projekt

Mindre skatepark i Brastad

År 2023 kommer det byggas en mindre skatepark i Brastad, förslaget kom från en elev på Stångenässkolan. Det behövs mötesplatser för äldre barn i våra tätortsmiljöer. Parken kommer vända sig till dig mellan 12-20år.

Just nu pågår dialog kring vart den ska ligga. Vill du lämna dina synpunkter om det kan du följa denna länken:Skatepark i Brastad - var? (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Utegym i Grundsund

Under år 2023 kommer det att byggas ett utegym i närheten av Bottnahallen i Grundsund. Arbetet görs i samarbete med Grundsunds Idrottsförening och Stiftelsen för Skaftös utveckling. Stiftelsen och kommunen bekostar satsningen tillsammans.

Planerade asfaltering

Lysekil:

 • Smedgatan
 • Div underhålls asfaltering

Brastad:

 • Jannesväg
 • Div underhålls asfaltering

Skaftö:

 • Bäckvägen
 • Rågårdsvik
 • Hästhovsvägen
 • Div underhålls asfaltering

Pågående projekt

Förstudie- Ombyggnad och upprustning av Kungsgatan (tyck till)

Kungsgatan planeras att rustas upp i etapper under år 2024-2026. Inför arbetet vill vi ha dina tankar!

Under 2023 arbetar vi nämligen med en förstudie. I förstudien samlar vi kunskap som ska leda fram till ett gestaltningsförslag för gatan.

Missa inte chansen att lämna dina åsikter. Följ länken och svara på tre frågor. Länk till annan webbplats.

Här kan ni läsa mer om projektet Länk till annan webbplats.

Konsulparken (parken i början av Gamlestan)

Parken mellan Gamlestan och Kungsgatan passeras varje år av tusentals människor eftersom den ligger längs med en av stadens mest populära stråk.

Parken kommer rustas upp med hjälp av bidrag från Boverket. Upprustningen kommer innebära att parken blir mer lättskött men också vackrare att gå igenom och att vara i. Det kommer bland annat bli en bättre belysning, fler sittplatser, vårblommande prydnadsaplar och skyltar om parkens historia samt om den lite speciella Ornäsbjörken i parken. Upprustningen görs i samband med att Leva sanerar va-ledningarna som går genom parken.

Arbetet har påbörjats och planeras vara klart till hösten.

Här kan ni läsa mer om projektet Länk till annan webbplats.

Byte av brygga A och B i Värbosundet

Hamnenheten kommer i början på december 2022 att byta ut bryggorna i småbåtshamnen i Värbofjorden i Grundsund. Bryggorna dömdes ut under en inspektion i maj, och vi kan inte längre garantera säkerheten på dem.

Bytet har sedan tidigare funnits med i vår åtgärdsplan, och efter omprioriteringar har vi nu fått möjlighet att göra arbetet redan i år så att båtplatserna står färdiga att användas när säsongen drar i gång 2023. I samband med bytet kommer vi även att installera kommunalt ägda y-bommar, vilket vi på sikt kommer att ha på samtliga bryggor som vi äger. Det förlänger livslängden på bryggorna, ger ett enhetligare intryck och blir enklare att sköta. Det blir även enklare för båtplatsinnehavare som säger upp eller tar över en plats. Givetvis kommer skötsel och underhåll av y-bommarna framledes ligga på kommunen.

Reparationer av gångbrygga i Havsbadet

Den 1 december börjar arbetet med att säkra upp bryggan utanför hamnsservice i Havsbadet. Det innebär att bryggan under en period i vinter stängs av och man kommer inte kunna gå på den sidan av byggnaden för att ta sig ut till Kallbadhuset.

Här kan ni läsa mer

Societetshuset Oscars -Takbyte

Under hösten byter vi takbeklädnad på Oscars. Detta är ett rent underhållsarbete, då takpappens livslängd börjar gå mot sitt slut.

Arbetet beräknas vara klart under 2022.

Gullmarsskolan- Tätningsarbete samt asfaltering

Den provisoriska parkeringsytan vid f.d E-huset kommer att vara avstängd, då vi genomför en tätningsarbete av den kulvert som förbinder huskropparna. I samband med detta arbete asfalteras planen samt parkeringsrutor märks upp.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av december 2022.

Utsiktstornet- Ombyggnation

Utsiktstornet startar etablering. En hel ombyggnation med ett samarbete mellan Lysekils kommun, Ramavtalsbyggare Lindwalls, Lysekils vänner och Anders Curman. Vi har valt att restaurera det efter hur det är byggt som Lysekils vänner har föreslagit.

Verksamhetsanpassningar för Arbetslivsförvaltningen i fd Carpe Diems lokaler

Med start efter nyår pågår anpassningar av lokalerna i Fd Carpe Diems lokaler i vilka Arbetslivsförvaltningens olika verksamheter framöver skall husera.Dessa verksamheter har tidigare varit utspridda på olika platser i kommunen, men ska nu samlokalisera i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Arbetet bedöms vara avslutat under 2022.

Pågående asfaltering

Lysekil:

 • Ekgatan

Avslutade projekt 2022

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 2

Arbetet med cykelvägen mellan Vallmovägen och Stenströmsbackenär klart , snart börjar vi med planering för etapp 3, målet är att sammanlänka cykelnätet på Skaftö.

Renovering av mur vid korsningen skolgatan -Färgaregatan

Renoveringen är avslutat.

Här kan ni läsa mer

Installera belysning runt Gullmarsvallen/Stångehuvud

Arbetet med att installera belysning runt Gullmarsvallen/Stångehuvud är klar. Belysningen kommer att vara närvarostyrd vilket betyder att belysning tänds när man kommer gående och släcker sig efter en tid.

Tryggare skolväg och hundrastgård vid området kring östra Kronbergsgatan

Ommålning Kallbadhuset (exteriört)

Arbetet med att byta fasadbrädor och att måla om/fräscha upp det exteriöra är avslutat. Några mindre kompletteringar kommer att ske när vädret tillåter fortsatt målningsarbete.

Gångbrygga i Valbodalen

Renoveringen av gångbryggan är en fortsättning på tidigare renovering av bryggorna i Valbodalen. Gamla pålar har byts ut och nya brädor har monterats.

I samband med projektet upptäcktes också att båtrampen var i behov av renovering, varför även denna har inkluderats i projektet.

Dykbryggan i Havsbadet

Renoveringen av dykbryggan innebär att gamla pålar har byts ut och nya brädor har monteras. Det görs också installationer för att underlätta för dykare som nyttjar platsen.

Projektet var klart i mitten på mars månad.

Gångbrygga i Värbo

Vecka 12 påbörjades arbetet med att riva gångbryggan till Brygga B i Värbo, därefter byggdes en ny, bredare och mer stabil brygga.

Arbetet var klart 1:a april.

Fasadbyte Mariedals Sporthall

Byte av fasadmaterial, i samband med detta har asbestmaterial sanerats bort. Fasaden kompletterades dessutom med ny belysning.

Projektet var klart 7:e april.

Rivning Slättevallens omklädningsrum

Arbetet började med att ta bort alla miljöfarliga avfall sen maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Arbetet avslutades 18 mars.

Gamla sporthallen Mariedal

Arbetet inleddes med rivning av Mariedals omklädningsrum genom att det miljöfarliga avfallet omhändertas sen fortsattes med maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Projekt avslutades helt onsdag 2022-04-13.

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 1

Lysekils kommun i samarbete med Skaftö ö-råd har byggt en ny gång- och cykelväg mellan Vallmovägen och Stockeviksvägen på Skaftö. Detta arbete utfördes som en totalentreprenad av LEVA i Lysekil AB som entreprenör.

Vägen är färdigställd och besiktigad under våren 2022, asfaltering kommer att ske tidigast till hösten för att säkerställa kravet på sättningar i marken.

 

mer information hittar ni här: Ny gång- och cykelväg på Skaftö Länk till annan webbplats.

Gång- och cykelväg Kungsgatan

En ny del av cykelvägen från Landsvägsgatan upp förbi kommunhuset till torget.

Denna etapp av cykelvägen var klar innan sommaren 2022.

Avslutade asfalteringar

Lysekil:

 • GC datavägen
 • Valbogatan/Ovala rondellen
 • Östra kronbergsgatan
 • Cramo till infart Lysekils ridklubb
 • Norra kvarngatan
 • Landsvägsgatan
 • Slättevallsgatan
 • Klippgatan
 • Ringvägen

Brastad:

 • Björkvägen
 • GC tuntorp
 • Parkering Brastad arena
 • Sågvägen
 • GC Enevägen

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se