Meny

Projekt

Kommunen planerar för hur framtidens Lysekil ska se ut!

Lysekils kommun genomför både mindre och större projekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya detaljplaner osv.

På denna sida kan du ta del av både planerade, pågående och avslutade projekt som sker.

Planerade projekt

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 2

Planeringen av cykelvägen mellan Vallmovägen och Stenströmsbacken fortsätter för att sammanlänka cykelnätet på Skaftö.

Planerade asfaltering

Lysekil:

 • Norra kvarngatan
 • Landsvägsgatan
 • Smedgatan
 • Slättevallsgatan
 • Klippgatan
 • Ringvägen
 • Div underhålls asfaltering

Brastad:

 • Jannesväg
 • Björkvägen
 • GC tuntorp
 • Parkering Brastad arena
 • Sågvägen
 • GC Enevägen
 • Div underhålls asfaltering

Skaftö:

 • Bäckvägen
 • Rågårdsvik
 • Hästhovsvägen
 • Div underhålls asfaltering

Pågående projekt

Tryggare skolväg och hundrastgård vid området kring östra Kronbergsgatan

Med start vecka 10 kommer arbetet med åtgärderna att inledas, som när det är klart, ska har resulterat i en tydlig gångväg, nya parkeringsplatser, bättre belysning och en hundrastgård.

Projektet beräknas vara klart i sommar.

Uppdatering av arbetet för en säkrare skolväg, fler parkeringsplatser och hundrastgård på Kronberget Länk till annan webbplats.Verksamhetsanpassningar för Arbetslivsförvaltningen i fd Carpe Diems lokaler

Med start efter nyår pågår anpassningar av lokalerna i Fd Carpe Diems lokaler i vilka Arbetslivsförvaltningens olika verksamheter framöver skall husera.Dessa verksamheter har tidigare varit utspridda på olika platser i kommunen, men ska nu samlokalisera i fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Arbetet bedöms vara avslutat under maj månad.

Pågående asfaltering

Lysekil:
 • Ekgatan

Avslutade projekt 2022

Ommålning Kallbadhuset (exteriört)

Arbetet med att byta fasadbrädor och att måla om/fräscha upp det exteriöra är avslutat. Några mindre kompletteringar kommer att ske när vädret tillåter fortsatt målningsarbete.

Gångbrygga i Valbodalen

Renoveringen av gångbryggan är en fortsättning på tidigare renovering av bryggorna i Valbodalen. Gamla pålar har byts ut och nya brädor har monterats.

I samband med projektet upptäcktes också att båtrampen var i behov av renovering, varför även denna har inkluderats i projektet.

Dykbryggan i Havsbadet

Renoveringen av dykbryggan innebär att gamla pålar har byts ut och nya brädor har monteras. Det görs också installationer för att underlätta för dykare som nyttjar platsen.

Projektet var klart i mitten på mars månad.

Gångbrygga i Värbo

Vecka 12 påbörjades arbetet med att riva gångbryggan till Brygga B i Värbo, därefter byggdes en ny, bredare och mer stabil brygga.

Arbetet var klart 1:a april.

Fasadbyte Mariedals Sporthall

Byte av fasadmaterial, i samband med detta har asbestmaterial sanerats bort. Fasaden kompletterades dessutom med ny belysning.

Projektet var klart 7:e april.

Rivning Slättevallens omklädningsrum

Arbetet började med att ta bort alla miljöfarliga avfall sen maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Arbetet avslutades 18 mars.

Gamla sporthallen Mariedal

Arbetet inleddes med rivning av Mariedals omklädningsrum genom att det miljöfarliga avfallet omhändertas sen fortsattes med maskinell rivning av tak, väggar, golv.

Projekt avslutades helt onsdag 2022-04-13.

Gång- och cykelväg på Skaftö - Etapp 1

Lysekils kommun i samarbete med Skaftö ö-råd har byggt en ny gång- och cykelväg mellan Vallmovägen och Stockeviksvägen på Skaftö. Detta arbete utfördes som en totalentreprenad av LEVA i Lysekil AB som entreprenör.

Vägen är färdigställd och besiktigad under våren 2022, asfaltering kommer att ske tidigast till hösten för att säkerställa kravet på sättningar i marken.

 

mer information hittar ni här: Ny gång- och cykelväg på Skaftö Länk till annan webbplats.

Gång- och cykelväg Kungsgatan

En ny del av cykelvägen från Landsvägsgatan upp förbi kommunhuset till torget.

Denna etapp av cykelvägen var klar innan sommaren 2022.

Avslutade asfalteringar

Lysekil:

 • GC datavägen
 • Valbogatan/Ovala rondellen
 • Östra kronbergsgatan
 • Cramo till infart Lysekils ridklubb

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se