Meny

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen har ansvaret att planera hur mark- och vattenområden ska användas på ett lämpligt sätt och samtidigt skydda allas intressen genom en översiktsplan och detaljplanering.

En översiktsplan visar kommunens intentioner och långsiktiga strategier för utveckling och en detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar hur utvecklingen skulle ske.

Översiktsplan

Hitta information om översiktsplan och strategisk planering.

Detaljplaner

Detaljplaner

Hitta information om aktuella detaljplaner.