Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbetsmöjligheter

Vy över Lysekil

Att stötta personal- och kompetensförsörjningen på den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Lysekils kommun.

I Lysekils kommun finns nästan 1900 registrerade företag, cirka 900 av dessa har anställd personal. Ungefär 100 av företagen har 6 eller fler anställda. Näringslivet är diversifierat och de flesta branscher finns representerade.

Efterfrågan av arbetskraft bedöms fortsatt vara hög de närmsta åren för arbetssökande med rätt utbildning och kompetens. Även de offentliga arbetsgivarna förväntas ha ett fortsatt stort behov av personal med rätt utbildning kommande år.

Enheten för arbetsliv ger stöd

Enheten för arbetsliv stöttar arbetslösa personer med olika funktions- och arbetshinder, ungdomar, nyanlända och andra som befinner sig i långvarig arbetslöshet.

Syftet är att utifrån varje persons förutsättningar och behov stötta till aktiviteter som leder till egen försörjning.

Enheten för arbetsliv samverkar med aktörer som har en betydelse för den lokala arbetsmarknaden, till exempel arbetsförmedlingen, näringslivet, ideella föreningar och fackliga organisationer. Ingången för att ta del av enhetens insatser och verksamheter börjar via Arbetsmarknadstorget.

Enheten för arbetsliv bedriver också sysselsättning och daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.