Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Åtgärdsprogram

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Det gäller både barn och ungdomar som har lätt att nå skolans kunskapskrav och barn och ungdomar som behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Om det vid en utredning visar sig att ditt barn har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet ska användas av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för ditt barn. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.