Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Betyg och bedömning

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen.

I grundskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 6.

Slutbetyg för grundskolan sätts i slutet av vårterminen i årskurs 9. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.

Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg.

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg utan istället ett streck (–).

Utvecklingssamtal, IUP

Individuell utvecklingsplan, IUP

Minst en gång varje termin har du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn rätt till ett muntligt utvecklingssamtal tillsammans med ditt barns lärare.

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kriterier för bedömning av kunskaper. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

En gång per läsår sammanställs en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) under utvecklingssamtalet. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, årskurs 1-5. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen i olika ämnen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper och att utvecklas mot läroplanens mål.