Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Praktik i skolan

Det finns idag flera former av praktik i skolan, både lärpraktik och elevpraktik.

I grundskolan går ditt barn ut i prao som är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering.

På gymnasiet finns arbetsplatsförlagd utbildning och lärarstudenter gör praktik ute i olika skolor som en del av sin lärarutbildning.

Lärpraktik, VFU

Lärar- förskollärar- och fritidspedagogutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU är den del av utbildningen som studenterna genomför i för-, grund- och gymnasieskolor. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska skapa en helhet tillsammans med den del som är förlagd till högskola eller universitet.

Elevpraktik, PRAO

PRAO betyder praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge ungdomar en inblick i arbetslivet och chans att få prova på olika yrken.

Tiden på PRAO platsen ska vara max 40 timmar per vecka. Tiden ska vara förlagd mellan klockan 06:00 och 20:00 och lunchrasten skall vara minst 30 minuter lång.

Ditt barn har praktik en vecka under våren i årskurs 8 och en vecka under hösten i årskurs 9.

Matersättning

I första hand äter skolungdomarna lunch på någon av kommunens skolor, i vissa fall där de av praktiska skäl inte kan äta lunch på någon av kommunens skolor, utgår matersättning. Matersättning kan även utgå till dem som har prao på annan ort än hemkommunen.

För att ansöka om matersättning krävs det att ditt barn har lämnat in närvarorapport samt blanketten ”Extra utlägg under praon” till SYV (studie- och yrkesvägledare).

Resor

Om praoplatsen i hemkommunen kräver resor (minst 4 km) ska dessa ske med allmänna kommunikationer. För skolungdomar som inte har busskort finns det att hämta på Gullmarsskolans expedition, kontakta expeditionen i god tid.

I undantagsfall beviljas reseersättning enkel väg för moped alternativt bil.

Resor som görs i samband med praoplatsen betalas av familjen.