Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Skolportal

Genom skolportalen Haldor kan barn, elever, vårdnadshavare och personal kommunicera och samarbeta.

Om du är förälder till ett barn i skola behöver du ha appen "Haldor förälder". Om ditt barn också går på fritidshem behöver du ha både appen "Haldor förälder" och appen "Edlevo".

Haldor

För förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning använder Lysekils kommun skolportalen Haldor.

I Haldor kan du som förälder eller elev

  • se nyhetsinlägg och planeringar
  • se vilka läxor och prov som är aktuella och när de ska lämnas in
  • ta del av omdömen
  • skicka meddelanden direkt till mentor eller ansvarig pedagog
  • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa
  • frånvaroanmäla skoltiden

Ladda ner appen "Haldor Förälder" till din mobiltelefon eller gå via dator till länken vh.haldor.se. Länk till annan webbplats. Logga in med ditt bank-id.

Tillåt notiser från appen för att direkt ta del av viktiga meddelanden och inlägg från personal, rektor och utbildningsförvaltning.

Haldor och Edlevo - för förskola, fritidshem och skola

Om du är förälder till ett barn med barnomsorg i kommunen behöver du ha både appen "Haldor förälder" och appen "Edlevo".

Edlevo använder du för att lägga ditt barns schematider och för att frånvaroanmäla tiden i förskola och fritidshem.

I Haldor kan du som förälder ta del av dokumentation i form av bild och text från verksamhetens arbete i förskolan eller fritidshemmet och du kan skicka meddelanden till personalen.

Registrera ditt barns schema för förskola/fritidshem i Edlevo

För att registrera ditt barns schema behöver du ladda ner appen "Edlevo" till din mobil.

Det är viktigt för verksamhetens planering och barnens säkerhet att det finns ett schema och att det stämmer med hur ditt barn verkligen går.

Om ditt barn går i förskola lägger du in vilken tid du lämnar och hämtar ditt barn under en vecka. Om du alltid har samma tider kan du kopiera veckans tider upp till 20 veckor framåt i tiden. Om du har rullande veckor kan du skriva in en vecka och kopiera till t ex varannan vecka eller var tredje eller fjärde vecka. Du kan också kopiera schemat till ett syskon.

Om ditt barn går i fritidshem ska du lägga två tider de dagar du har behov av fritidshem både morgon och eftermiddag, en tid från det att barnet kommer på morgonen tills skolan börjar samt en tid från när skolan är slut tills barnet går hem från fritidshemmet.

Exemel schematid fritidshem:

Måndag
07:30 - 08:15 (skolan börjar 8:15)
14:30 - 16:30 (skolan slutar 14:30)

När du lagt en schemavecka kan du välja om du vill kopiera till fler veckor eller kopiera ett likadant schema till ett syskon. Under menyn "Hjälp" finns instruktioner om hur du lägger in schema.

Uppdatera kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi alltid har rätt kontaktuppgifter till dig för att vi ska kunna nå dig. Uppdatera dina kontaktuppgifter genom att välja "Visa fyllständig profil" i Edlevo-appen. Kontrollera om dina kontaktuppgifter stämmer, ändra och spara uppgifterna.

Frånvaroanmälan

När ditt barn t ex är sjuk behöver du skicka en frånvaroanmälan till personalen så snart som möjligt.

  • Om du har barn i förskola frånvaroanmäler du det i Edlevo. Du kan anmäla frånvaro nuvarande dag samt nästkommande dag. Om ditt barn kommer vara borta fler dagar framåt i tiden ändrar de dagarna istället i barnets schema.
  • Om du har barn i skola frånvaroanmäler du det i Haldor.
  • Om ditt barn har fritidshem behöver du fråvaranmäla i Edlevo för tiden i fritidshemmet och i Haldor för skoltiden.