Meny

Stipendium för utbildning

Om du studerar på annan ort men är folkbokförd i Lysekil kan du ansöka om stipendium.

Varje höst finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Stiftelse nr 1. Enligt stiftelsens stadgar är kravet att du som söker är folkbokförd i Lysekils kommun och efter avslutad grundskola eller motsvarande fortsätter studierna på annan ort.

Stipendiet kan också användas som hjäp för studieresa inom- eller utomlands. Beslut tas av utbildningsnämnden.

Ansökan är nu stängd och öppnar igen hösten 2022