Meny

Låneregler och avgifter

På biblioteken finns många olika medier att låna hem, vi har bland annat böcker, ljudböcker, tidskrifter och filmer på DVD. Vi har även fritt Wifi.

Låneregler

Ditt lånekort ger dig gratis tillgång till det mesta av vår service. Lånekortet är giltigt på alla kommunbiblioteken i Lysekils kommun.

Avgifter på Lysekils bibliotek

På filialbiblioteken gäller delvis andra regler

Lånekort
Förnyat lånekort (vuxen) 20 kr
Förnyat lånekort (barn under 15 år) 10 kr

Förseningsavgifter (gäller även tidskrifter, läsapparater m.m.)
Normallån per vecka över tiden 5 kr
7-dagarslån per dag över tiden 2 kr
14-dagarslån per dag över tiden 1 kr
Förseningsavgifter tas inte ut på barnböcker.
Video
Förseningsavgift per dag (DVD) 10 kr
Maxavgift (DVD) 100 kr

Tre krav skickas om inte lånat material lämnas, därefter skickas räkning.
Kravavgift tillkommer vid tredje kravet 50 kr
Förkomna eller förstörda böcker, tidskrifter, filmer osv. ska ersättas med återanskaffningsvärdet.
Om det inte längre är möjligt att återanskaffa ovanstående görs en separat bedömning.

Avgift fjärrlån 20 kr per lån.
Beställning av kopior från andra bibliotek medför ofta en extra kostnad som bekostas av låntagaren.

Kopieringsavgift
Avgift för kopiering av A4 per sida - svartvit 2 kr
Avgift för kopiering av A4 per sida - färg 5 kr
Avgift för kopiering av A3 per sida - svartvit 4 kr
Avgift för kopiering av A3 per sida - färg 10 kr

Spärr av låntagare
Låntagare som dragit på sig en skuld till biblioteket på 100 kr eller mer spärras från ytterligare lån till dess att skulden är reglerad.

Därutöver kan en person spärras från ytterligare lån om denne vid upprepade tillfällen brutit mot bibliotekets regler

Undantag för avgifter görs i de flesta fall för Boken Kommer-låntagare, institutioner inom äldreomsorgen och talböcker.

Inköpsförslag

I vår katalog kan du enkelt göra inköpsförslag om du har önskemål om något du vill att biblioteket ska köpa in.

Fjärrlån

Om den bok du söker inte finns på biblioteken i Lysekils kommun kan vi, med vissa undantag, låna in den från något annat bibliotek.

Fjärrlåneavgiften, som du betalar när du hämtar boken, är 20 kr per bok.

När du beställer ett fjärrlån är det viktigt att du:

  • Anger en sista dag, efter vilken boken inte längre är aktuell; den kan vara reserverad eller utlånad.
  • Meddelar oss snarast om din beställning blir fel.
  • Hämtar boken så snabbt som möjligt sedan du har fått meddelande om att den har kommit; avgiften debiteras även om boken inte hämtas.
  • Återlämnar boken i tid.
  • Kontaktar oss innan lånetiden har gått ut om du vill ha förlängd lånetid, så frågar vi långivande bibliotek; lånetiden bestäms alltid där.

Det kan ta tid att handlägga ett fjärrlån och vi kan därför inte lova att boken kommer till en viss dag. Räkna med att ett fjärrlån tar minst en vecka att få.

När en beställd bok har kommit aviserar vi med post, e-post eller sms. Därför är det viktigt att du alltid informerar biblioteket när du ändrar adress, e-postadress eller mobilnummer.

Fjärrlån på andra språk än svenska

Om du vill låna en bok på andra språk än svenska som inte finns på biblioteken i Lysekils kommun kan vi, i många fall, låna in den från något annat bibliotek.

Dessa lån är avgiftsfria, undantaget är kurslitteratur på andra språk än svenska som har en fjärrlåneavgift på 20 kr per bok.

I övrigt gäller samma regler som vid andra fjärrlån här.

Samkatalog för Sveriges universitets- och högskolebibliotek.

Du kan söka efter böcker i Libris som är en samkatalog för Sveriges universitets- och högskolebibliotek.

Kurslitteratur som e-böcker

En del kurslitteratur finns som e-böcker. De är gratis tillgängliga på Elib via ditt lånekort på Lysekils stadsbibliotek. För att logga in på bibliotekets sida hos Elib behövs ditt lånekortsnummer och tillhörande PIN-kod.