Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vandringsleder

Lysekils kommun har påbörjat ett nytt projekt med fokus på att det ska bli lättare, tryggare, mer attraktivt och samtidigt hållbart att vistas ute i naturen.

Arbetet innefattar en kartläggning av vandringslederna i Lysekils kommun och samarbete med andra lokala aktörer för en ökad kvalitetssäkring genom att förbättra information, skyltning och service längs med lederna. Projektet består av:

 • Identifiera nulägesbild
 • Ta fram en målbild
 • Ta fram en handlingsplan
 • Genomföra åtgärder
 • Skapa en över tid hållbar organisation

Effektmål:

 • Förbättrad folkhälsa: Högre livskvalitet och sparad sjukvård.
 • Ökad lokal turism: En krona ut är tio kronor in.
 • Attraktivare kommun/region: Företagsetablering, arbetstillfällen och inflyttning.
 • Ökad kunskap om naturen: betydelse för oss i dagens utmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Genomförandet, tidplan:

Fas 1 (2023-2024)

 • Inventering och skick av befintliga vandringsleder
 • Dialog med medborgare - enkätsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ta fram en handlingsplan – plan för att kvalitetssäkra vandringslederna
 • Förankring av huvudmanskap och framtagning av överenskommelse/ nyttjanderättsavtal
 • Skapa en hållbar organisation – roll och ansvarsfördelning

Fas 2 (2024-2025)

 • Genomföra underhåll och upprustning enligt handlingsplanen

Fas 3 (2024 - 2026)

 • Samordning av informationsmaterial såsom hemsida, kartmaterial digitalt och/eller tryckt.
 • Utveckling av vandringserbjudanden i samverkan med aktörer

Fas 4 (tillsvidare)

 • Kontrollbesiktning och uppföljning

Kvalitetssäkring

I projektet utgår vi från standarden Nationellt ramverk för vandringsleder Länk till annan webbplats.. Ramverket är ett nationellt system av kvalitetskriterier och verktyg som är öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av vandringsleder. Ramverket består av fem områden: organisering, fysisk led, service, upplevelse och kommunikation.

Se filmen så får du veta mer om hur vi tar ett steg mot kvalitetssäkrade vandringsleder.  

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se