Meny

Äldreomsorg

För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag, eller skulle behöva ett annat boende, finns hjälp att få från kommunen.

Att åldras är naturligt men kan också innebära förändringar i ditt liv.
För dig som är äldre och kanske inte klarar av alla dagliga rutiner finns det stöd och hjälp att få från kommunen. Det finns olika former av insatser att ansöka om som hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet, ledsagning, avlösning för anhörig, bostadsanpassning eller färdtjänst,

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

I kommunen är det en biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov.
Via vårt kontaktcenter når du en biståndshandläggare.

Kontaktcenter:
Telefon 0523-61 30 00


Har du frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.
Kontaktcenter:
Telefon 0523-61 30 00