Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Lysekils kommun utgår från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god folkhälsa och social hållbarhet.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Lysekils kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd norra har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa ett samhälle med en god och jämlik hälsa för alla.

I Lysekils kommun finns ett råd för folkhälsa och social hållbarhet. I rådet sitter ledamöter från kommunala nämnder och förvaltningar tillsammans med ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden. Genom att samla och dela kunskap om nuläget ska rådet arbeta för att i sina respektive nämnder och förvaltningar utveckla och stärka sitt främjande och förebyggande arbete. Målet är en bättre och mer jämlik folkhälsa vilket i sin tur bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Till stöd för nämnder och förvaltningar finns både en folkhälsostrateg och en social hållbarhetsstrateg anställd.

Under 2022 kommer folkhälsomedel riktas till ett antal insatser som främjar allt från barn och unga till äldres hälsa och livsvillkor. Bland annat genom ett fortsatt fokus på implementering av barnkonventionen samt ökade digitala kunskaper hos äldre.

Hur mår Lysekil?

Generellt sett är hälsoutvecklingen och folkhälsan i Sverige god men förutsättningarna för en gynnsam hälsoutveckling fördelar sig olika i befolkningen med både geografiska och sociala skillnader. Nya rapporter visar att skillnader i hälsa ökar mellan vissa grupper vilket vi också kan se i Lysekils kommun.

Folkhälsoarbetet är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030:

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”