Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bli familjehem, kontaktfamilj

Foto på barn som skrattar.

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Om du vill göra en insats finns det flera olika sätt att engagera sig. Här får du kortfattad information om vad de olika uppdragen innebär.

Du behövs - gör en insats!

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet.

Familjehem är helt vanliga familjer som alla ser olika ut. Du kan bo i lägenhet eller i villa, vara ensamstående eller ha en partner, vara född i Sverige eller i ett annat land, ha barn eller inga barn samt bo i vilken kommun i Sverige som helst. Det som är viktigt är att du har en trygg och stabil livssituation, engagemang och plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

För mer utförlig information om vad uppdragen innebär

Min insats - Vill du göra en insats för ett barn? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson betyder inte att du blir anställd i kommunen, men du får ett arvodesuppdrag som innebär att du får en arvodesersättning som är skattepliktigt. Du får också ersättning för de omkostnader barnet eller ungdomen har behov av.

Lysekils kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Hur går det till?

Om du skulle vara intresserad av ett uppdrag och om vi beslutar att vi vill gå vidare med dig startas en utredning. I utredningen ingår bland annat intervjuer, referenstagning och utdrag ur register hos bland annat polisen.

Intresseanmälan

Jag är intresserad av att bli * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att bliPersonuppgiftsbehandling * (obligatorisk)
Personuppgiftsbehandling

Har du frågor eller funderingar?

Vi svarar mer än gärna på alla dina frågor. För vi vet att det är ett beslut som kräver mycket eftertanke. Du når oss via kontakcenter.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se