Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Familjehem

Foto på barn som skrattar.

Kärlek, trygghet och omsorg – det är sånt man ofta ser som en självklarhet. Men verkligheten ser olika ut i olika familjer. Och ibland händer det att barn kommer i kläm och inte kan bo kvar hemma, för en kortare eller längre tid.

Ibland kan det uppstå svåra situationer i en familj som gör att barnen för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Det kan bero på psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller andra problem. Då är det vårt jobb att hitta nya, stabila föräldrar – ett familjehem – där barnet får vara en i familjen.

Vi behöver dig!

”Den perfekta familjen” – sånt existerar inte, tror vi. Vi letar därför efter en helt vanlig familj. Ni kan vara en eller två vuxna, samkönade, från alla kulturer och sammanhang. Det kanske finns barn i din familj sedan tidigare, dina egna, din partners eller både och. Eller så finns det inga barn alls men längtan efter ett finns sedan länge.

Då tycker vi att du ska prata med oss. Vi har massor att berätta som kan hjälpa dig att ta ett beslut som är bra för både dig, din familj och det barn som kanske kommer till er.

Vi har alltid ett stort behov av fler familjehem.

Har du frågor eller funderingar?

Vi svarar mer än gärna på alla dina frågor. För vi vet att det är ett beslut som kräver mycket eftertanke. Du når oss via kontakcenter.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se

Ring oss

Vi har arbetat med att hitta nya hem till utsatta barn i flera år och svarar mer än gärna på alla dina frågor. För vi vet att det är ett beslut som kräver mycket eftertanke. Du når oss via kontakcenter. Telefon: 0523-61 30 00

Frågor och svar om familjehem

Nedan har vi listat de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Vad är ett familjehem?

Ibland händer det att barn inte kan bo kvar i sin familj. Det kan bero på en mängd olika orsaker. Då behövs du. Du som vill öppna ditt hem och välkomna ett barn i familjen.

Det händer att ordet familjehem förväxlas med fosterhem. Fosterhem är en gammal benämning, men har ungefär samma innebörd. Du blir barnets extra förälder, för en kortare eller längre tid. Ibland under resten av barnets uppväxt.

Varför behövs det familjehem?

Alla barn behöver kärlek, trygghet och omsorg. Men ibland händer det saker inom familjen som gör att barnet inte kan bo kvar hemma. Då behöver barnet få komma till en ny familj, ett familjehem.

Det finns många anledningar till varför ett familjehem behövs. Psykisk ohälsa hos en förälder, missbruk eller något annat som gör att föräldrarna inte kan finnas där för sina barn. Men det kan också vara barnets eget beteende eller bekymmer. Kanske finns det problem i skolan eller så kanske barnet har hamnat snett på grund av missbruk eller kriminalitet. Oavsett anledning så funkar det helt enkelt inte för barnet och föräldrarna att bo tillsammans.

Oftast godkänner föräldrarna själva att barnet placeras i en annan familj. Men ibland händer det att Socialtjänsten måste omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.

De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hur ska ett familjehem vara?

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Fast lite extra stabil. Och det finns såklart olika barn – och därför ser varje familj olika ut.

Ni kan vara en eller två vuxna, samkönade, från olika kulturer och sammanhang. Antingen bor ni i villa eller i lägenhet, på landet eller i stan. Det kanske finns barn i din familj sedan tidigare, dina egna, din partners eller både och. Eller så finns det inga barn alls men längtan efter en till finns sedan länge.

Tålamod är en viktig egenskap för dig som familjehemsförälder. Barnet som kommer till dig och din familj bär ibland på både ilska och sorg. Dessa känslor behöver du som förälder kunna hantera och alltid vara beredd att ge så mycket kärlek du bara orkar, även om barnet inte ger något tillbaka. Det är därför viktigt att din familj är stabil och har möjlighet att erbjuda tid och kraft i överflöd.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om att ni ska öppna era hjärtan för en till. Barnet som kommer till er behöver både uppmärksamhet, tid och kärlek. Och det påverkas såklart alla av. Barnet kommer också behöva få ett eget rum hemma hos er, där den kan känna sig trygg och får göra till sitt.

Hur blir man familjehem?

Det finns många myter om hur man blir och vem som får bli familjehem. Att man måste vara på ett visst sätt och att man måste vara ”perfekt”. Men så är det inte. Det viktigaste är att barnet hamnar hos en familj som passar barnets behov.

Om du och din familj skulle vara intresserade av att bli familjehem så kommer vi att besöka er. Om alla tycker det känns bra inleder vi en utredning. Du och familjen får träffa oss, både hemma hos er och hos oss på Familjehemsenheten. Vi vill nämligen lära känna er. Vi kommer vara nyfikna på hur er vardag ser er ut. Vi kommer ställa frågor bakåt i tiden, er nuvarande situation och vad ni har för framtidsplaner.

Även om ditt möte med oss kommer att vara lättsamt, så måste vi såklart göra noggranna kontroller för att vara säkra på att barnet hamnar hos rätt familj. I utredningen ingår därför en kontroll av registret hos Socialtjänsten, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten.

Ett delat ansvar för barnet

Som familjehem har du aldrig ensamt ansvar för barnet. Vi är många som samarbetar för att barnet ska få en så bra och naturlig vardag som möjligt.

Det finns alltid någon som du kan vända dig till för att få råd och stöd. Du träffar ansvarig familjehemssekreterare regelbundet. Mellan träffarna kan ni såklart också höras över mail och telefon. I början när ett barn har flyttat in hemma hos dig kommer vi att träffas oftare. Och efter hand när ni och barnet har vant er, ökar ditt ansvar och du behöver inte vårt stöd lika ofta.

Du som är ny i rollen som familjehem får alltid möjlighet till utbildning och handledning. Vi försöker också anordna träffar där våra familjehem kan mötas och lära av varann.

Ekonomisk ersättning för familjehem?

Att vara familjehem är ett stort uppdrag. Ett uppdrag som kräver både tid och resurser. Därför får varje familjehem ekonomisk ersättning, på månadsbasis. Hur stor ersättningen är varierar från fall till fall och beräknas på barnets behov och ålder. Ersättningen delas upp i två delar, som båda följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Regioner.

  1. En omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det placerade barnet. En mindre del av detta belopp beskattas.
  2. Den ersättning som familjehemmet får för det uppdrag och den tid som läggs ned. Denna del av arvodet är skattepliktig.

Intresseanmälan

Jag är intresserad av att bli * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att bliPersonuppgiftsbehandling * (obligatorisk)
Personuppgiftsbehandling