Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du känner oro för att ett barn far illa, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten genom att göra en orosanmälan. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn. Du behöver inte vara säker på att ett barn inte har det bra, det räcker med att du är orolig.

Gör en orosanmälan

Om du misstänker att ett barn inte har det bra bör du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagningsteam, som du når på 0523-61 34 90 eller via E-tjänst orosanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du har rätt att vara anonym. Du kan ringa, e-posta eller skriva brev till oss. Det är sedan socialtjänstens uppgift att fatta beslut om det behövs en utredning.

Känner du familjen är det bra om du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp. Det är bra för familjen att veta vem som gjort anmälan.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

Akut hjälp

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Yrkesgruppers skyldigheter

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi.

Om du gör en anmälan i din yrkesutövning är det att föredra om denna är skriftlig. Även du som har anmälningsplikt utifrån din tjänsteutövning har möjlighet att ringa och rådfråga oss.

Du har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.