Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Stöd till familjen

Foto på mamma och barn som leker.

Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt.

Stöd för familjer

I kommunens resursteam finns familjebehandlare och familjens hus, som kan ge stöd och behandling till blivande föräldrar, föräldrar och familjer som behöver det. Målgruppen är blivande föräldrar, familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år samt unga vuxna 18–20 år.

Familjebehandling

Du kan ansöka om insatser från resursteamet via socialtjänstens mottagningsteam på telefon 0523-61 34 90. Om du eller ditt barn redan har kontakt med socialtjänsten kan du tala direkt med din socialsekreterare om att du vill komma i kontakt med familjebehandlarna. Insatser från kommunens öppenvård är alltid kostnadsfri.

Vid det första mötet gör vi en inventering där du som förälder beskriver de svårigheter som du upplever och utifrån detta pratar vi om vad just du kan få för stöd från oss. Vi har olika utbildning och utifrån behoven och i dialog med dig arbetar vi framåt med hjälp av metoder som bygger på forskning.

Rådgivningstelefon

Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Du som är förälder och bor i Lysekils kommun är välkommen att ringa vår rådgivningstelefon. Du får då prata med någon av oss i resursteamet och vi kan träffas upp till fem gånger för föräldrastödjande samtal. Vid dessa samtal kan du vara anonym.

Du registreras inte hos socialtjänsten och det är helt kostnadsfritt.

Nummer till rådgivningstelefonen: 0721-474660. Vi svarar måndag till fredag 8.00-16.30.

Familjerådgivning

På familjerådgivningen söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Vi är specialiserade på parrelationer och är utbildade i psykoterapi. Vi har tystnadsplikt och du som söker hjälp kan vara anonym.

Varje besök kostar 100 kronor. Eventuellt återbud ska meddelas senast kl. 10.00 samma dag, Annars skickas räkning på 100 kronor.

Telefontid
Tisdagar och torsdagar mellan kl. 13.00-14.00, telefonummer: 0522-698111

Möjlighet till digital familjerådgivning

Numera finns möjligheter att ha samtal via Teams eller telefon, som alternativ till att träffas. När det gäller familjerådgivning samverkar kommunerna Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad och har en gemensam familjerådgivning med mottagningar i både Uddevalla och Tanum.


Besök familjerådgivningen

i Uddevalla:

Socialtjänsten

Junogatan 7F

451 81 Uddevalla


Besök familjerådgivningen

i Tanumshede:

Familjecentralen

Björnbärsvägen 10

457 30 Tanumshede