Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet enligt LSS innebär att någon tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen kan möjliggöra för exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att få tid till egna aktiviteter eller till barnets syskon. Avlösarservice kan användas både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Som framgår av namnet på insatsen, ska insatsen ges i det egna hemmet.

Så ansöker du om avlösarservice

När du vill ansöka om avlösarservice kan du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta en biståndshandläggare.