Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Patientnämnd

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Via patientnämnden kan du lämna synpunkter, klagomål eller idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare

Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga, det gäller även vid tandvård. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Rådgör gärna med patientnämnden om du inte vet vart du ska vända dig.

Flera sätt att lämna synpunkter eller klaga:

  • Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling.
  • Kontakta patientnämnden
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Du kan läsa mer om detta på patientnämndens hemsida.