Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygg och säker

I Lysekils kommun pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare.

Arbetet består dels av att samordna och prioritera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet som bedrivs enligt EST-metoden. Dels att att planera och öva för att kunna hantera kriser och oönskade händelser inom omårdet för krisberedskap och krisledning.

Trygghet och säkerhet är allas vårt ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet och säkerhet i Lysekils kommun genom att exempelvis bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Ett annat sätt att bidra kan vara att se till att du och din familj har en skälig hemberedskap så att ni kan hantera ett elbortfall eller driftstörning i dricksvattenförsörjningen.