Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Riskobjekt

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Vem gäller reglerna för?

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå. I Lysekils kommun ligger det ansvaret hos Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Riskobjekt i Lysekils kommun

I Lysekils kommun finns tre riskobjekt utifrån Seveso-lagstiftningen:

  • Preemraff
  • Gasum vid Preemraff
  • Skanska Industrial Aolutions AB i Hallinden