Meny

Demokrati, dialog och inflytande

Ett rättssäkert, demokratiskt samhälle bygger på delaktighet, engagemang och medborgarnas möjligheter till insyn i de politiska processerna.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se