Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära ut vad som finns registrerat om dig i Lysekils kommun, det kallas att man begär ett registerutdrag. Det innebär att kommunen ska lämna information om vilka uppgifter som finns registrerat på dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas.

Registerutdraget ska innehålla information om dels vilka uppgifter som behandlas, bland annat var uppgifterna kommer ifrån, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut. Utdraget ska i normalfallet lämnas till den registrerade senast en månad från dess att begäran mottagits.

Det kan finnas omständigheter som medför att information i registerutdrag inte ska lämnas ut, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen medför nackdelar för andra.

Dokument som innehåller sekretess får inte lämnas ut enligt lag.

Du kan välja att hämta ditt registerutdrag i kontaktcenter i kommunhuset mot uppvisande av giltig legitimation eller få det hemskickat som ett rekommenderat brev.

Jag vill begära * (obligatorisk)
Jag vill begära


Ange vilka nämnder du vill begära registerutdrag från: * (obligatorisk)
Ange vilka nämnder du vill begära registerutdrag från:


Mina personuppgifter
Mina personuppgifter

Leverans av registerutdrag * (obligatorisk)
Leverans av registerutdrag