Meny

Diarium, handlingar och protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder och råd i kommunen. Alla protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan.

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, film- eller ljudfiler till exempel.

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss i kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil.

Diarium

I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i arkivet.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Lysekils stadshus AB

Jävsnämnden