Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbetslivsförvaltningen

Bovikshuset i Lysekil

Vi arbetar med att stötta individer på sin väg mot arbete, utbildning och egen försörjning.

Arbetslivsförvaltningens uppdrag är brett. Den gemensamma nämnaren handlar om att ge stöd till individer på vägen mot egen försörjning, utbildning, arbete och/eller sysselsättning.

I samverkan med olika verksamheter stärker vi individers möjligheter att klara sig själva och vara en del av samhället. Det kan till exempel handla om att erbjuda arbetsträning, utreda vilka jobb som är lämpliga för individen och hjälpa till att hitta rätt utbildning. Vi erbjuder också utbildning för vuxna i egen regi samt sysselsättning för personer med funktionsvariationer.

Förvaltningen har även ett nära samarbete med arbetsgivare. Det handlar dels om att se vilka kompetenser företagen behöver för att vi ska kunna erbjuda rätt utbildningar, dels om att stödja företag hjälper individer att komma ut i arbetslivet.

Var finns vi?

Du hittar våra verksamheter på olika platser i Lysekil.

  • Vuxenutbildning och ledningskontor finns på Bovikshuset på Rinkenäs.
  • En stor del av våra sysselsättande och arbetsinriktade insatser finns på Framsikten i Dalskogen, en lokal där vi samlat dagliga verksamheter och arbetsträningsplatser med inriktning på återbruk.
  • Enheten för arbetsliv som bistår med hjälp med försörjningen finns på Socialkontoret i Norra Hamnen.

Arbetslivsförvaltningens enheter

 

Politiskt ansvarig nämnd för kommunens arbetslivsförvaltning är utbildningsnämnden .