Meny

Lysekils kommuns bolag

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet som ska skapa nytta för kommunen och kommuninvånarna.

Lysekils kommun har valt att organisera de helägda bolagen under ett gemensamt moderbolag, Lysekils Stadshus AB.

Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom:

Gemensamma ägardirektiv

Bolagsordning för:

Bolagsspecifika ägardirektiv för:

Helägda bolag

I Lysekils kommun finns följande helägda kommunala bolag:

  • Lysekils Stadshus AB
  • Lysekils Hamn AB
  • Havets Hus i Lysekil AB
  • Leva i Lysekil AB
  • Lysekils Bostäder AB


Delägda bolag

Lysekils kommun är även delägare i miljöföretaget Rambo AB som ägs tillsammans med Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner. Lysekils kommun är också delägare i Fyrstads Flygplats AB.

Bolagsordning för RAMBO AB Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktieöverlåtelseavtal RAMBO AB Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.