Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Jävsnämnd

valkuvert

Jävsnämnd ansvarar för tillsyn, beslut och övriga myndighetsutövningar i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden inte får utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och objekt som nämnden själv bedriver och därmed på grund av jäv inte kan fatta beslut.

Jävsnämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller i samhällsbyggnadssnämnden.