Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Valnämnden

valkuvert

I varje kommun finns det en valnämnd som på kommunal nivå ansvarar för genomförandet av allmänna val. Detta omfattar bland annat hantering av förtidsröster, förberedelser för valet och utbildning av valförrättare med mera.

Valnämnden administrerar de allmänna valen vart fjärde år till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, samt även förekommande val till EU-parlament och folkomröstningar.