Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Studie undersöker förutsättningar för cirkulär industripark i Lysekil

Susanne Malm, vd Leva i Lysekil, kommundirektör Karolina Samuelsson och Aad van Bedaf, raffinaderichef Preem undertecknar avtalet som slår fast att man tillsammans ska se på möjligheterna att bygga en cirkulär industripark vid Brofjorden.

Lysekils kommun, Leva i Lysekil AB och Preem AB har undertecknat en avsiktsförklaring för att genomföra en EU-finansierad förstudie för utveckling av företagspark på mark ägd av Preem i Lysekil.

Nästa steg är att tillsätta en arbetsgrupp som leds av kommunen där parterna ingår.

- Med en gemensam förstudie kan vi hitta goda förutsättningar för att tillsammans skapa en cirkulär industripark som gynnar både kommun och näringsliv, säger Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Världen står inför stora utmaningar vad gäller energi- och matförsörjning såväl som klimatförändringarnas påverkan på människor och samhälle. Detta har inte minst aktualiserats genom den senaste tidens händelser i omvärlden, med både pandemi och Rysslands intåg i Ukraina. Nu har en avsiktsförklaring undertecknats där en EU-finansierad studie ska utreda om förutsättningar och intresse finns för en cirkulär industripark där företag delar på infrastruktur och samarbetar med resurser.

Förstudien leds av Lysekils kommun

Parternas roll är att vara möjliggörare för företag att etablera sig i Lysekil. Preem Technology AB bidrar med mark i havsnära miljö med tillgång till energi i form av restvärme från Preems raffinaderi. Leva i Lysekil bidrar med utveckling av infrastruktur och tjänster för VA och energi. Förstudien leds av Lysekils kommun som skapar synergier mellan intressenter och pågående EU-projekt inom hållbar utveckling.

- Vi måste tänka nytt för att stärka Sveriges självförsörjningsgrad och utifrån lokala förutsättningar arbeta för säkrad tillgång till mat, energi och VA – samtidigt som vi agerar klimatsmart, säger Susanne Malm, VD Leva i Lysekil AB.

Unika förutsättningar

På Preemägd mark i Lysekil finns unika förutsättningar med en stor tillgång till restvärme från Preems raffinaderi, en närhet till hav och havsvatten, infrastruktur och obebyggd planlagd industrimark. Förstudien ska utreda om det finns förutsättningar för företag som etablerar sig att ingå i ett system där man cirkulerar råvaror, produkter och rester och delar serviceanläggningar vilket kan minimera klimatpåverkan och främja cirkulär ekonomi.

- Vi ser positivt på att kunna bidra till att fler företag kan etablera sig i Lysekil och då också vara en möjliggörare till minskad klimatpåverkan, säger Aad van Bedaf, raffinaderichef Preem.