Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nya gång- och cykelvägen på Skaftö närmar sig målet

Nu är två av tre etapper snart klara på den nya gång- och cykelvägen i Fiskebäckskil. Inom kort kommer asfalt och belysning att färdigställas på andra etappen.

Arbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Vallmovägen och Stockviksvägen på Skaftö är ett samverkansprojekt mellan Lysekils kommun, Leva i Lysekil AB samt Skaftö ö-råd som började när Leva höll på med två större vatten- och avloppssaneringar på Skaftö. För att spara pengar var tanken att återvinna grusmaterialet från dessa och använda i byggandet av gång- och cykelvägen.

Målet är att sammanlänka cykelnätet på Skaftö för att höja säkerheten. Det har saknats en del mellan Gullvivans äldreboende och golfklubben i Fiskebäckskil, där cyklister får cykla på en större väg med tillåten hastighet på 70 km/h.
- Nu fortsätter vi med planering för etapp 3, berättar Donny Hasslöf, projekt- och gatuingenjör på Lysekils kommun. Målet är att ritningar och tidplan för detta kommer tas fram under januari 2023.

Etapper

Etapp 1: från parkeringen vid golfklubben till Vallmovägen
Etapp 2: mellan Vallmovägen och Hästhovsvägen
Etapp3: mellan Hästhovsvägen och Gläntan

Läs mer om tidigare arbete: Ny gång- och cykelväg på Skaftö Länk till annan webbplats.