Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förstudie visar vägen för Gullmarsområdet

Nu tar Lysekils kommun ett helhetsgrepp kring Gullmarsområdet, som inkluderar Gullmarsskolan, Gullmarsborg och idrottsanläggningarna i närheten.

Lokalerna i Gullmarsområdet är gamla och i stort behov av upprustning och förnyelse. Därför har kommunfullmäktige givit samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att i en förstudie ta ett helhetsgrepp för att komma fram med förslag på hur området ska utvecklas.

- Vi är i ett väldigt tidigt skede av arbetet och undersöker hur området ska utvecklas på lång sikt, kanske över en tioårsperiod, berättar Christian Wrangmo som är chef för kommunens tekniska avdelning. Vi står inför många kostsamma underhållsåtgärder de närmaste åren och det finns ett behov från skola och fritidsverksamhet att anpassa lokalerna för verksamheterna som bedrivs. Genom att ta fram en plan så kan vi undvika onödiga och kostsamma underhållsåtgärder som inte är i linje med planen.

Förslag tas fram över hur området ska utvecklas

Projektet ska pågå under 2023 och är indelat i två delar. I den första görs en teknisk besiktning av byggnaderna, man inventerar verksamheternas och allmänhetens behov, ser vilka funktioner som ska finnas på området och gör en grov ekonomisk kalkyl. Detta ger en bild av vad vilka verksamheter som ska finnas här och vad som behöver byggas om eller nytt. Efter avstämning med utbildningsnämnden kan projektet gå in i nästa fas med tydligare planer, budget och gestaltningsförslag. I december lämnar projektet förslag till hur området ska utvecklas och politiken beslutar om projektet ska gå vidare med ytterligare utredningar av de förslag som kommit fram.

Lysekils kommun har tagit hjälp av Norconsult med specialistkunskap inom exempelvis skola, bad och idrott.

– Vi har fått i uppdrag att vända på varje sten och reda ut vad det är som behöver göras. Utöver den specialistkunskap vi besitter kan vi dessutom plocka in vår tvärfacklighet och kommer medverka med kompetens inom bland annat arkitektur, stadsbyggnad, Trafik och VA, säger Malin Ahlstedt, arkitekt på Norconsult.