Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Språket ska inte vara ett hinder

Nu startar en ny kurs för språkombud som ska vara ett stöd för kollegor när det gäller språk och kommunikation. Här ser ni höstens kursdeltagare från Lysekils och Munkedals kommuner.

Nu har en ny omgång av utbildning till språkombud startat. Den arrangeras av föreningen Vård- och omsorgscollege och även denna gång finns det deltagare från Lysekil med i gruppen.

Språkombud är en ny funktion i Lysekils kommun. De första ombuden examinerades vid förra kursen som avslutades i december och arbetar inom äldreomsorgen, LSS-verksamheter och socialpsykiatrin. Deras uppdrag är att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Syftet är att göra arbetsplatsen språkutvecklande och förbättra kommunikationen. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och om att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Formell utbildning i språk inte tillräckligt

Språkombudsutbildaren Åsa Springer från Komvux Tanum höll i höstens utbildning tillsammans med Eva Schub. De är båda lärare i svenska som andra språk.

– Det är en genial idé att man fortsätter arbeta med språket på arbetsplatsen, säger Åsa Springer. När eleverna är klara på SFI och efterföljande kurser i svenska förväntas de hålla samma nivå som personer med svenska som första språk, men språkinlärning fungerar inte så. Formell utbildning är nödvändig men inte tillräcklig.

Många olika sorters stöd

Språkombudets uppgift att ge stöd kan innebära flera olika saker, exempelvis:

- Uppmuntra alla till delaktighet både i fikarummet och på personalmöten.
- Förklara rutiner för vikarier, praktikanter och nyanställda.
- Hjälpa till att lösa språkliga missförstånd.
- Göra lathundar för olika slags samtal och texter.
- Sitta bredvid någon som skriver, men inte skriva åt personen.
- Vara med som stöd vid telefonsamtal

Så här tycker deltagarna

Malin Andersson är en av de som deltog på förra utbildningen. Hon arbetar som stödassistent, skyddsombud och arbetsplatsspråkombud på Lindens gruppboende:

- Språket och kommunikationen är ett av våra viktigaste arbetsredskap! Det skapar en bra arbetsmiljö, och som arbetsplats- och skyddsombud vet jag hur viktigt det är. Jag kommer att använda min kunskap för att utveckla en tryggare och mer attraktiv arbetsmiljö, vara ett föredöme och inspirera. Jag vill också utvecklas ännu mer så flera personer och yrkeskategorier får möjlighet att ta del av den kunskapen som vi språkombud bär på! Språket ska inte vara ett hinder om man vill jobba hos oss.

Veronika Blixt arbetar som stödpedagog, skyddsombud och språkombud på korttidshem på Valbogatan.

- Utbildningen gjorde att jag fick en tankeställare, att det finns olika sätt man inte förstår på. Det är inte bara svenska språket som kan vara svårt, man kan till exempel ha dyslexi som försvårar kommunikationen. Därför är det viktigt att alla dokument som ska läsas och fyllas i är enkla och kortfattade så man förstår. Där kan jag som språkombud komma in och hjälpa till. Det är också en av de saker jag kommer att ta tag i. Att förenkla dokument så att alla förstår dem ger oss en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Examinerade språkombud i Lysekil:
Annika Kristensson
Malin Sjöberg
Anki Blom
David Licata
Veronica Blix
Malin Andersson