Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbetet i konsulparken fortsätter

Den 2/5 börjar grävarbetet i Konsulparken igen. När det är klart har vi inte bara en fin park utan även Lysekils första dagvattenrening och fördröjningsmagasin.

Tidigare i år lade LEVA i Lysekil ner nya vattenledningar. Nu ska de göra ett vattenmagasin i den nedre delen av parken.

En satsning på miljön

Arbetet i konsulparken är en miljösatsning som renar vattnet från bilvägar och p-platser innan det släpps ut i havet. Vattnet som rinner på våra vägar får med sig mycket föroreningar så därför ser LEVA i Lysekil och kommunen mycket positivt på detta. Förutom att rena vattnet så fördröjer vattenmagasinet också vatten. Detta bidrar till minskade kostnader för översvämningar och vattenledningar som står fulla.

- Vi vill ha fortsatt rent badvatten och friskt djurliv i havet, säger projektledare Sara Chronvall. Ett rent hav är en mycket viktig resurs för Lysekils kommun. Ett stort tack till LEVA i Lysekil för ett gott samarbete kring denna viktiga fråga!