Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vem ska vinna årets byggnadspris?

Tre byggnadsprojekt har i år blivit utsedda av allmänheten till att vara med och tävla om kommunens byggnadspris; Västerhavspromenaden, Bagarestigen och Klåva. Rösta på din favorit!

Senast den 1 december vill vi ha din röst! Av de två projekt som får flest röster kommer samhällsbyggnadsnämnden utse en vinnare vid sitt sammanträde den 21 december. Lämna din röst till kommunens kontaktcenter på Kungsgatan 44 eller skicka till: Lysekils kommun, 45380 Lysekil, e-postadress: planochbygg@lysekil.se

 

Klåva

Fritidshuset som var färdigställt i december 2022 är perfekt anpassat till topografin. Man har lyckats ta vara på havsutsikten samtidigt som byggnaden är hänsynsfullt placerat i klåvan i berget. En byggnad av högsta arkitektoniska och byggnadstekniska klass och kvalitet men på samma gång ett ödmjukt tillägg i det bohuslänska landskapet.

Arkitekt: what! arkitektur

Fotograf: Viktor Nilsson

”Klåva” är ett bohusländskt ord som beskriver något som är kluvet. Klåva är även namnet på en klyfta mellan två höjdryggar. Fastigheten är belägen i ett naturreservat och består av klippor blandat med låg växtlighet samt en klåva där växtligheten i skydd av västervinden var frodigare. Tre viktiga intentioner var vägledande för gestaltningen. Arkitektur som underordnar sig landskapet. Förstärka klåvans kvaliteter som grönskande läplats. Ta vara på havsutsikten.

Det som först var tänkt som ett hus delades i två. Som en anpassning till topografin är byggnaderna vinklade så att de följer de naturliga höjdkurvorna. En betongmur skapar en platå för huvudbyggnaden och dess uteplatser. Gästhuset är ett souterränghus med ingång från klåvans trädgård. Muren och byggnadernas olika nivåer länkar samman klåvans övre och nedre del. Byggnaderna bildar en gräns mellan vind och lä, kargt och frodigt, det stora och det lilla landskapet. I huvudbyggnaden centrala rum möts dessa olika sidor via stora glaspartier.” (www.whats.se)

Nya Västerhavspromenaden

Det uppskattade projektets fortsättning. Strandpromenaden som nu är ännu längre, hela 1,1 kilometer och bjuder allmänheten på hänförande utsikt på söndagspromenaden oavsett fysiska förutsättningar. Projektet är helt finansierat med bidrag och gåvor och har uppförts med idéell kraft.

Fotograf: Iryna Kaliuzhyna/Lysekils Vänner

”I mars 2020 påbörjade den ideella föreningen Lysekils Vänner byggnationen av Västerhavspromenaden som går i otillgänglig natur i yttersta kustbandet från Norra Hamnen till Långeviks Småbåtshamn i Lysekils stad. Efter drygt tre år var den färdigställd och invigd 26 maj 2023.

Promenaden består av tre etapper om vardera cirka 250 meter och med mindre grussträckor är den totalt 1,1 kilometer. Här promenerar man utmed de vackra granitklipporna med en vidunderlig utsikt ut över västerhavet med dess kobbar och skär. Promenaden smälter fint in i naturen då den är helt utformad utefter de klippformationer den är byggd kring. Ingen sprängning eller förflyttning av stora stenar eller andra ingrepp i naturen har gjorts utan promenaden har anpassats efter naturen.

Arbetet har utförts helt ideellt av i genomsnitt 18-20 pensionärer och medlemmar i Lysekils Vänner med varierande bakgrund och ingen har varit professionell inom byggverksamhet. Ingen förhandsritning har gjorts på grund av den mycket svårtillgängliga naturen bestående av berg och stora stenar och även av raviner utan sträckningen har lösts meter för meter allt efter de naturliga förutsättningarna. Promenaden är byggd efter de regler som finns för funktionshindrade och är därmed tillgänglig med både rullatorer och rullstolar.

Totalt har nedlagts drygt 23.000 timmar. Drygt 150.000 skruv har använts. Många soffor, stolar och bord har byggts för vila, fika och rekreation utmed promenaden. Ett hopptorn med två avsatser på 3 och 6 meter har uppförts. Totalkostnaden för material uppgår till drygt 2,5 miljoner och har finansierats med bidrag från kommunen, stiftelser, företag, föreningar och en mängd privatpersoner.

Promenaden har rönt stort intresse från stora delar av landet vilket har gjort att Lysekils Vänners medlemsantal har ökat från 220 till drygt 1500 och på Facebook finns idag 4800 medlemmar. Uppskattningen har varit stor dels för den vidunderliga utsikten men också för sin utformning helt anpassad till naturen. Tusentals har vandrat på promenaden och har kommit långväga ifrån och även från utlandet. Mycket stor uppskattning över hur promenaden byggts och konstruerats har framförts direkt till föreningen och på Facebook.” (Roland Karlsson oktober 2023)

Bagarestigen

Nybyggnadsprojekt mitt i stan som färdigställdes i juni 2022. Huset är fint placerat i stadsbilden på ett sätt som gör att det ser ut att ha stått på platsen i minst hundra år. Med perfekta proportioner och detaljutformning av högsta kvalitet utgör byggnaden en riktig pärla i staden.

Foton: Privata

”Tanken med projektet var att skapa ett bostadshus i gammal stil som skulle smälta in i omgivningarna och inte kännas nyproducerat. Tomt och byggrätt hade begränsningar samtidigt som nybyggnadsregler med krav på energiklassning och tillgänglighet skapade roliga utmaningar liksom säkerhetsregler gällande brand med små avstånd till närliggande byggnader.

För att få rätt utseende var återbruk av taktegel och annat material för invändiga detaljer en bra väg att satsa på. Kopplade fönster av traditionell konstruktion, liksom snickarglädje tillsammans med kakelugn och platsbyggda inredningar var också självklara val för att få rätt känsla i byggnaden som inrymmer tre plan inklusive källare.

Vi har skapat höga takhöjder i de två boningsplanen och i entréplan är det modern öppen planlösning. I en del av vardagsrummet är det hela sju meter och här har vi tillsammans med en tidigare utgivare av kända vykort lyckats återskapa en del av Lysekils gamla infart som den såg ut år 1946. Det är den del av Landsvägsgatan där rondellen, den sk ”Ovalen” finns nu. På fotot syns morfar Torbjörn med häst och vagn, morbror Olle med sin Volvo-lastbil och mor Karin, enbart 4 år gammal.

Invändigt har fokus legat på panelbeklädda tak och väggar tillsammans med patina-borstade trägolv. Med hjälp av ett snickeri tog vi fram egna stål och handfräste fram panel och alla listverk inomhus. Vi har även återbrukat gammal fasadpanel som fått patina efter många år utomhus och klätt en vägg med panelbrädorna genom två våningar. Alla innerdörrar är massiva och noga handplockade från olika sekelskifteshus i västra Sverige och därefter renoverade samt försedda med tidsenliga beslag. Kök och andra snickerier är platsbyggda som skapar rätt känsla med hjälp av belysning och annan inredning. Just köket har vi satsat extra mycket på.

Efter 3 år av konstant målande med linoljefärg i fyra lager både in- och utvändigt, kommer vi att fortsätta färdigställa exteriört med granit och mer knott som ligger och väntar. Vi har även återställt Bagarestigen med knott till gammalt utseende, vilket blev lyckat trots stensättning mitt i vintern.

Projektet har utförts med olika lokala hantverkare under egen projektledning som delad entreprenad med tillskott av en extra stor dos av eget arbete vilket ger extra glädje. Vi har från början lagt en generös tidplan för att få tid att skapa ett hus som vi vill ha det. Det har varit roligt att kunna återvända hem till Lysekil som åretruntboende och få chans att bo på Slätten igen. Det var här man som liten hängde vid Slättens Tavla och vid Håkans kiosk.

Vi vill säga stort tack till alla involverade i projektet som vi samtidigt fått chansen att lära känna.” (Byggherren oktober 2023)

Om byggnadspriset

Lysekils kommun delar vartannat år ut ett byggnadspris för att uppmärksamma spännande byggnadsprojekt i hela kommunen. Syftet med priset är att uppmuntra god och hållbar arkitektur som bidrar till intressanta bebyggelsemiljöer. Byggnadspriset består av äran och ett diplom.

Målsättningen med byggnadspriset är att det ska:
· Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö.
· Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande.
· Uppmuntra ett hållbart och hänsynsfullt byggande som hushåller med mark, vatten, energi och andra naturresurser.

För att en byggnad ska kunna nomineras ska den:
· Ha färdigställts, och/eller ha fått slutbesked, under perioden 1 juli 2021 t.o.m. 30 juni 2023.
· Vara en nybyggnad, en större om- eller tillbyggnad, och/eller en betydande renovering.
· Vara en byggnad inom Lysekils kommun.