Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

ABC - stärker relationen med ditt barn

Nu startar en ny omgång med ABC-gruppträffar för föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Under kursen får du träffa andra föräldrar och prata kring olika teman om föräldraskap. Första tillfället är den 18 oktober.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

ABC består av fyra gruppträffar där föräldrar träffas kring varsitt tema. Hela kursen pågår under knappt två månader och varje möte tar cirka en och en halv timma. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Du som bor i Lysekils kommun och har barn mellan 3–12 år är välkommen att anmäla dig.

Datum och tid

Klockan 17.30-ca 19.00 på Färgaregatan (gamla förskolan), Lysekil.

• 18 oktober. Tema: Visa kärlek - hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera?
• 1 november. Tema: Vara med - hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?
• 15 november. Tema: Visa vägen - hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?
• 22 november. Tema: Välja strider - hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

Träffarna är kostnadsfria, anmälan krävs. Vi bjuder på fika. Skicka din anmälan till sandra.eriksson@lysekil.se. För mer info, ring 072-7277082.