Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Välkommen till samtal kring skolans utveckling den 8 november

Möt politiker och tjänstepersoner i ett samtal kring skolor, utbildning och utvecklingen av Skaftö och Bro skolor. Du får en helhetsbild av kommunens behov av skolutveckling och möjlighet att ställa dina frågor.

I våras fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att undersöka hur man kan trygga en likvärdig utbildning för alla elever i Lysekils kommun. Det betyder att allas barn i kommunen ska ha en så bra skola som möjligt, där ekonomiska resurser används på bästa sätt och där kvaliteten på utbildningen är hög.

Rapporten har nu presenterats för utbildningsnämnden. Du hittar den i senaste protokollet från utbildningsnämndens möte. Länk till annan webbplats. Den visar att det finns stora vinster med att samordna för- och grundskola i Brodalen och på Skaftö.

Vi vill gärna ha ett samtal med kommunens invånare kring skolor, utbildning och utvecklingen av Skaftö och Bro skolor. Du får en helhetsbild av kommunens behov av skolutveckling och möjlighet att ställa dina frågor.

Medverkande

Jan-Olof Johansson, ordförande kommunstyrelsen
Karolina Samuelsson, kommundirektör
Christina Gustavsson, ordförande utbildningsnämnden
Christoffer Zackariasson, vice ordförande utbildningsnämnden
Fredrik Ternander, tf chef utbildningsförvaltningen
Björn Martinsson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Måns Werner, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Christian Wrangmo, chef tekniska avdelningen (samh.byggn.)

Tid & plats

8/11 kl. 18.00 – 19.30 i kommunhuset (KF-salen) i Lysekil.