Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ändringar i buss- och tågtrafik mot Göteborg

Från den 30/10 kommer Västtrafik att genomföra vissa åtgärder för kollektivtrafiken med anledning av raset i Stenungsund. Sök dina resor i appen Västtrafik To Go för att se vilka nya avgångstider som gäller.

Busstrafik

- Tidtabellstiden kommer att utökas på linje 841 och 810 så att tidtabellerna är anpassade efter att ersättningsvägen tar längre tid att köra.

- 841 kommer att delas vid Torp för att säkerställa resenärernas byten till andra linjer och inte riskera att ev förseningar mellan Göteborg – Torp får fortsatta konsekvenser i trafiken i norra och mellersta Bohuslän. Linjedelen Göteborg – Torp kommer att kallas 841 och delen Torp – Lysekil kallas 842, ingen skillnad sker i turutbudet.

- Tidtabellstiderna för 841/842 i dag vid Torp kommer att kvarstå, justeringar görs för när linje 841 ankommer samt avgår från Göteborg.

Tågtrafik

Alla bussar som ersatt tågen mellan Stenungsund och Uddevalla kommer från och med den 13 november att stanna i Svenshögen. Tidigare har en buss kört mellan Svenshögen och Stenungsund samt en buss mellan Stenungsund och Uddevalla. Efter raset går omledningsvägen mellan Stenungsund och Uddevalla dock via Svenshögen och därför ändrar Västtrafik på det ursprungliga ersättningsupplägget. Samtidigt tas de ersättningsbussar som kört direkt mellan Uddevalla och Göteborg bort, detta eftersom de inte längre innebär någon restidsvinst jämfört med tåget via Trollhättan resenärer hänvisas till tåg, 841 eller ersättningsbuss med byte i Stenungsund.