Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu anpassar vi färjelägena till nya elfärjan

Arbetet med att anpassa dagens färjeläge i Lysekil till den nya elfärjan har nu startat. I slutet av november ska Elise vara klar för leverans och beräknas tas i trafik i januari.

Förutom vissa anpassningar vid tilläggsplatsen kommer en container med en tillfällig laddstation att ställas på kajen. Samtidigt sätts en transformatorstation upp på Rosvikstorg som ska mata el till både det tillfälliga färjeläget och det nya vid Ångbåtsbryggan.

Nya angöringsplatsen vid Ångbåtsbryggan klar till sommaren

I januari påbörjar Lysekils kommun anpassningarna för elfärjans nya angöringsplats på Ångbåtsbryggan. Arbetet ska pågå i cirka sex månader och beräknas vara klart till midsommar 2024 om allt går som planerat. Inom projektet ryms även ett väderskydd för passagerare som väntar på färjan. Det är en träbyggnad som anpassats till platsen av arkitekter med plats för passagerare under tak samt cykelställ och inbyggd laddstation.

- Vi hoppas att detta kan bli ett nytt landmärke för Lysekil, en plats att träffas på och vara stolta över, säger hamnchef Ellinor Jensen.

För de båtar som idag är förtöjda på Ångbåtsbryggan kommer projektet innebära att de erbjuds en annan – och tillfällig – plats under byggtiden. När ombyggnationerna är klara så har nuvarande båtar erbjudits att komma tillbaka och hyra kajplats på den nyrenoverade Ångbåtsbryggan. Den populära dagbryggan på utsidan Ångbåtsbryggan kommer finnas kvar även fortsättningsvis.

Snabbladdare för fritidsbåtar installeras

Parallellt med reparationerna och anpassningarna för elfärjan på Ångbåtsbryggan kommer LEVA att installera en snabbladdare för fritidsbåtar på insidan bryggan. Det kommer också att bli snabbladdare för bilar vid Rosviks torg.

- Lysekils kommun och Leva i Lysekil vill på detta sätt bidra till en mer miljövänlig båttrafik och är stolta över att kunna ligga i framkant vad det gäller utvecklingen av alternativa framdrivningmedel inom den marina sektorn, avslutar Ellinor Jensen.