Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rapport ger förslag på åtgärder som minskar risken för översvämningar i Skalhamn

Lysekils kommun har tillsammans med Leva i Lysekil beställt och bekostat rapporten ”Åtgärdsförslag avseende översvämningsproblematik i Skalhamn” som tagits fram av Sweco.

Bakgrunden är den problematik som finns i Skalhamn med översvämningar vid kraftigt regn och en önskan från LEVA och Lysekils kommun att förbättra situationen. Syftet med rapporten har dels varit att ta fram ett åtgärdsförslag med en kostnadsanalys, dels att se över ansvarsfrågan.

- Lysekils kommun har ett övergripande ansvar att ta initiativ att samordna olika ansvariga såsom markägare, fastighetsägare, VA-huvudman och kommunen, säger Christian Wrangmo, chef för tekniska avdelningen på Lysekils kommun. Den här rapporten är ett omfattande dokument som beskriver olika förslag på lösningar för dagvattenhanteringen i området. Frågor kring fastighetsjuridik och tillståndsansökningar hos berörda myndigheter gör frågan komplex. Vi har nu börjat gå igenom rapporten i sin helhet och kommer att bjuda in till dialog med berörda parter i samverkan med Leva för att pröva genomförbarheten i förslagen och för att ta fram en handlingsplan där alla berörda bidrar utifrån sina ansvar.

Leva i Lysekil bygger ut dagvattenanläggning

Leva i Lysekil har ansvar som Va-huvudman att bygga ut, utveckla och drifta en dagvattenanläggning, vilket också framgår av rapporten.

- Att bygga ut en allmän dagvattenanläggning kommer förbättra situationen i Skalhamn, då en del av vattnet hör hemma i dagvattenledningarna, säger Thomas Wikström, affärsområdeschef för vatten och avlopp på Leva i Lysekil. LEVA kommer därför inleda projekteringen av en etappvis utbyggnad av en allmän dagvattenanläggning i Skalhamn. Men ledningarna ska inte ta hand om allt vatten, vid exempelvis ett kraftigt regn. Därför behöver området kompletteras med ett yttre skydd som gör det möjligt för vattnet att kunna rinna ovan mark utan att skada fastigheter. I rapporten finns flera förslag på hur detta kan fungera.

Möte med berörda parter i mars

För att kunna diskutera och informera berörda parter siktar kommunen tillsammans med Leva i Lysekil på att hålla möte i mars. Då kommer det finnas möjlighet att ställa frågor kring rapporten.