Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommun förbereder sig inför eventuell strejk

Den 8 april varslade fackförbundet Kommunal om konfliktåtgärder för medlemmar i ett flertal kommuner i Sverige, varav Lysekil är en. Det innebär att kockar, måltidsbiträden samt lokalvårdare som är anslutna till Kommunal inte kommer att utföra sina arbetsuppgifter från och med 18 april om parterna inte är överens innan dess.

Om strejken träder i kraft kommer den att påverka kommunens verksamheter, främst inom förskola, skola och äldrevård. Just nu pågår planering för att i möjligaste mån undvika att våra elever och brukare påverkas. Skulle konflikten bli utdragen finns risk att kommunens skolor och förskolor måste stänga.

- Det är ett besvärligt och utmanande läge för våra förvaltningar, säger kommundirektör Karolina Samuelsson. Mat och städning är avgörande för att våra skolor och verksamheter ska kunna hålla öppet. Vår ambition är att fortsätta leverera den service som åligger oss så att våra verksamheter påverkas så lite som möjligt.

Påverkar inte patientsäkerheten

Inom äldreomsorgen kommer strejken att innebära tillfälliga förändringar i hemtjänsten för kommuninnevånare med matdistribution i form av att fler portioner kan levereras samtidigt. För de särskilda boendena kan förändringar av städrutiner bli aktuella. Åtgärder vidtas för att en eventuell konflikt inte ska påverka patientsäkerhet vare sig på grupp eller individnivå.

Inom socialt stöd, där bland annat LSS gruppbostäder ingår, är städning och matlagning redan idag en del av ordinarie arbetsuppgifter på de flesta arbetsplatserna och kommer därför inte att påverkas.

Matsäck för elever i förskola och skola

För kommunens förskolor och skolor kommer strejken innebära att ingen lunch kan serveras. Om strejken träder i kraft den 18 april innebär det att vårdnadshavare behöver skicka med mat till sitt barn.

Barn i förskola och på fritidshem kommer att få frukost och mellanmål men behöver ha med sig egen lunch hemifrån. Även elever i skola från årskurs F-9 samt gymnasiet behöver ha med sig egen lunch hemifrån.

Vårdnadshavare behöver tänka på hur maten packas. Det kan behövas en kylväska med kylklamp. Maten ska kunna ätas utan att värmas upp. Det är bra om maten kan ätas utan tallrik och bestick men om det behövs ska det skickas med. Om engångsartiklar och förpackningar skickas med ska dessa tas med hem igen. Våra förskolor och skolor är nötfria, ingen mat som innehåller nötter får tas med.

Förskolor och skolor kommer inte kunna ta emot matleveranser som önskas lämnas under dagen utan barnen behöver ha med sig sin matsäck när de kommer på morgonen.

Information & frågor

Information om strejken kommer att publiceras löpande på www.lysekil.se Länk till annan webbplats.. Information till vårdnadshavare kommer även att publiceras på skolplattformen Haldor. Har du frågor, maila kommun@lysekil.se