Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samhällsorienterande språkcafé

Personer som fikar och skrattar.

Språkcafé på Lysekil Centrum Lab – välkommen torsdagen den 28 februari klockan 13.00 till 16.00.

Nu drar språkcafé med samhällsorientering som grund igång på Lysekil Centrum Lab. Språkcaféet är en del i samhällsguidernas arbete för ökad etablering hos nyanlända i Lysekils kommun.

Utifrån samhällsorienterade ämnen som arbete och försörjning, lag och rätt, föräldraskap och sociala koder kommer deltagarna att få öva på att kommunicera på svenska tillsammans.

Fler med svenska som modersmål behövs

En viktig del i språkcaféet är de personer som har svenska som modersmål och som deltar aktivt i samtalen.

Ulrika Welin Dahlström är en av dem som flera gånger i veckan kommer till Lysekil Centrum Lab och möter nyanlända tillsammans med kommunens samhällsguider.

Ulrika har arbetat med utbildning och coachande insatser för svenskar och nyanlända under stor del av sin yrkesverksamma tid. Hon har också arbetat i integrationsprojekt med
Stockholms stad.

Under de senaste femton åren har Ulrika varit verksamhetschef och hon har sett hur
vårt mottagande av nyanlända har förändrats.

- För mig är det viktigt att prata jobb och egen försörjning från dag ett. Språket är nyckeln till vårt samhälle och helt avgörande för en varaktig integration. Ett uttryck som jag använder är: " Vad behöver jag göra idag, för att få det liv jag vill ha imorgon?". Vi måste alla hjälpas åt och jag ser framemot att få träffa fler med svenska som modersmål på språkcaféet, säger Ulrika.

Samtal om vårt samhälle och kulturkrockar

Språkcaféet ska vara en plattform där alla får komma till tals och samtalen kommer att handla mycket om vårt samhälle, kulturkrockar, rättigheter, skyldigheter och vägen till egen försörjning.

Språkcaféet startar torsdagen den 28 februari klockan 13.00 – 16.00 i Lysekil Centrum Lab.
Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Vill du öva på svenska på egen hand? Då kan du lära dig mer på Information om Sveriges webbplats.

Ulrika Welin Dahlström

Ulrika Welin Dahlström är en av dem som deltar i språkcaféerna på Lysekil Centrum Lab.