Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillfällig stängning av äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan

Rosa granitklippor och rosa blommor med havet i bakgrunden.

Efter ett beslut i socialnämnden den 28 maj 2019 kommer äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan att stängas tillfälligt.

Eftersom det inte går att säkerställa arbetsmiljön, patientsäkerheten och den kvalitet som anges i socialtjänstlagen, har boende, deras anhöriga samt personal och fackliga representanter under onsdagen den 29 maj informerats om att kommunen avser att stänga äldreboendet Skaftöhemmet Gullvivan tillfälligt under sommarperioden 2019.

Beslut om tillfällig stängning togs i socialnämnden den 28 maj 2019. Utdrag ur socialnämndens beslut:

”Socialnämnden beslutar att i enlighet med medicinsk ansvarig sjuksköterskas bedömning, att tillfälligt stänga Skaftöhemmet Gullvivan under sommarperioden. Stängningen föreslås träda i kraft snarast. Beslutet omprövas vid socialnämndens sammanträde den 1 oktober 2019. Nämnden informeras löpande i ärendet.”

Svårigheter i bemanning och rekrytering

Det har under en tid varit stora svårigheter att rekrytera personal och bemanna Skaftöhemmet Gullvivan.

Under maj månad har verksamheten försökt att klara bemanningen genom att omfördela ordinarie personal från andra vård- och omsorgsverksamheter i kommunen. Inför sommaren har dock problemen förvärrats då det inte finns tillräckligt med personal för att bemanna under semestern.

Bedömning av den medicinska säkerheten

Beslutet om stängningen har tagits efter att en bedömning av den medicinska säkerheten och trygg omvårdnad har gjorts utifrån en samlad bedömning samt i samråd med kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

- För oss är trygg och säker omvårdnad samt medicinsk säkerhet för de boende i våra äldreboenden högsta prioritet. Det kan inte garanteras på Gullvivan under sommarperioden med rådande personalbrist och svårigheter i rekrytering. Därför kommer de boende att få flytta till andra platser i Lysekils kommuns äldreboenden, säger Eva Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen i Lysekils kommun.

Flytt från och med juni

Socialförvaltningen har nu fått i uppdrag att verkställa socialnämndens beslut. De boende kommer att flyttas successivt från och med juni. Har de boende eller anhöriga inte möjlighet att ombesörja flytten själva kan kommunen assistera med följande:

  • Kostnad för flyttbil, packning och bärhjälp via inhyrd flyttfirma. Kommunen ombesörjer även kostnad för hyrd flyttransport om det är att föredra.
  • Flyttning av telefon och kostnader i samband med denna.
  • Kostnad för eftersändning av post.

Om du har några frågor kring detta kan du kontakta Eva Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen, telefon: 0523 – 61 30 00 eller e-post: eva.b.andersson@lysekil.se.