Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Finns hedersrelaterat våld eller förtryck i din närhet?

När du som barn, förälder, anhörig eller anställd vill bryta en hederskontext som finns i din närhet finns det hjälp att få.

Tveka inte att kontakta socialtjänsten för mer information om vilket stöd och hjälp de kan erbjuda dig eller den drabbade.

Rädsla för att berätta

Barn och tonåringar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta. Barnet är utsatt för ett brott, men kan inte söka stöd och skydd hos sina föräldrar eller andra närstående eftersom det ofta är de som utövar förtrycket och alltså inte ser sina handlingar som brottsliga.

Alla barn berättar inte om det våld som de har varit eller är utsatta för. Barn som har utsatts för våld eller hot om våld av en familjemedlem kan känna sig mycket rädda för att berätta för någon om vad som har hänt, eftersom det ofta finns en rädsla för vad den som utövar våldet ska göra om de får veta att barnet har berättat.

Ett barn eller en tonåring som väljer att berätta för dig om hedersrelaterat förtryck eller våld är ofta i vanmakt och stora svårigheter. Den vanmakten kan även den som får ta emot berättelsen känna.

Vad ska jag göra? Hur hjälper jag på bästa sätt? Vad händer när jag gör en anmälan till socialtjänsten? När ska jag anmäla?

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

I socialtjänstlagen finns en uppmaning till privatpersoner och en skyldighet för anställda inom vissa verksamheter att anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Medan lagen säger att privatpersoner bör anmäla, är det en skyldighet för till exempel lärare, barnmorskor, förskollärare och psykologer att anmäla. Det gäller även anställda inom privata verksamheter.

Om du i din tjänst omfattas av anmälningsskyldigheten är det bra att känna till vilka rutiner det finns på din arbetsplats när ni är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten.

Finns det inga rutiner så diskutera frågan med din chef.

Att i förväg ha tänkt igenom och skaffat sig kunskap om hur man bäst går tillväga är en stor hjälp när det väl händer. Rutinerna kan man med fördel ta fram i samråd med någon från socialtjänsten, för att försäkra sig om att man gör sin anmälan på ett så korrekt sätt som möjligt.

Kontakta socialtjänsten:

Vid akuta ärenden ring 112!

Via telefon, Kontaktcenter: 0523-61 30 00

Via mail: kontaktcenter@lysekil.se

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på:http://www.hedersfortryck.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.