Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillgänglighetsredogörelse

Lysekils kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur lysekil.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att lysekil.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lysekil.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post registrator@lysekil.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på telefon 0523-613000.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss alltid om du på grund av brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi erbjuder alltid alternativa sätt att ta del av vår service.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
 • Det kan förekomma rubriker och etiketter som inte är tydligt beskrivna.
 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
 • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som har brister i tillgänglighetsanpassning. Ett arbete har påbörjats att se över och tillgänglighetsanpassa pdf:er.

Tillgänglighet på webbplatsen

 • Lyssna. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat en funktion som gör att du kan lyssna på innehållet.
 • Responsiv. Lysekil.se är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • Länkar. Om vi länkar till andra hemsidor eller till dokument öppnas de i samma webbläsarfönster.


Innehåll som inte är tillgängligt

 • Dokument. Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument framöver när vi publicerar ny information. De dokument som ändå behöver användas försöker vi tillgänglighetsanpassa så långt det går.
 • Formulär och e-tjänster. Det finns e-tjänster och system, som du når via lysekil.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller lagkraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
 • Integrerade system till webbplatsen. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till lysekil.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
 • Bilder. Alternativtexter kan saknas på bilder. Arbete pågår för att komplettera och förbättra dessa texter på webbplatsens bilder.
 • Filmer. Vi textar all film som inte är livesändningar som vi publicerar på Lysekil.se. Det kan finns gamla filmer som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar.
  Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Lysekils kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system.

Inspelningar från kommunfullmäktiges livesändningar textas inte, de kommer heller inte att textas i efterhand. Om du vill ta del av ett specifikt ärende från kommunfullmäktige kan du kontakta oss för att få informationen i ett format som är tillgängligt för dig.
E-post: registrator@lysekil.se

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det rör i första hand om:

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Lysekils kommun eller står under dess kontroll.
 • dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, och där innehållet inte behövs för att genomföra en administrativ handling.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. Vi har också gjort en självskattning, en intern testning av Lysekil.se.

Översättning av innehållet på webbplatsen

Lysekils kommun tillhandahåller ingen översättningen av webbplatsen till andra språk, utan det primärspråket för webbplatsen är svenska. Du som besökare kan dock använda externa tjänster för att enkelt översätta innehållet, om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska.
Exempel på sådana tjänster är Google Translate från Google eller Web Translator från Microsoft. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, det vill säga exempelvis Google och Microsoft.