Meny

Vaccination mot covid-19 till barn som fyllt 12 år, 20–21 oktober

Från den 11 oktober får barn fyllda 12–15 år lov att vaccineras mot covid-19

Från den 11 oktober får barn fyllda 12–15 år lov att vaccineras mot covid-19 och vi har varit så snabba vi kan med att boka in vaccinatörer till våra skolor i kommunen.

Den 20–21 oktober kommer alla barn som fyllt 12 år – 15 år att erbjudas vaccination mot covid-19 av våra vårdcentraler på skoltid enligt följande schema;

  • Onsdag 20 oktober vaccinerar Capio vårdcentral på Stångenässkolan på förmiddagen och på Mariedalsskolan på eftermiddagen.
  • Torsdag 21 oktober vaccinerar Capio vårdcentral på Skaftö skola på förmiddagen
  • Onsdag 20 och torsdag 21 oktober vaccinerar Närhälsan heldagar på Gullmarsskolorna, F-6 och högstadiet.

Tillfälle för dos två kommer att ske enligt samma upplägg 1-2 december.

Har man ett barn som är väldigt stickrädd eller som fyller 12 år strax efter tiden som erbjuds i skolan, så är ni välkomna att boka en tid för vaccination på Vaccinationstider - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats..

Till dig som vårdnadshavare

För att få vaccineras behöver vårdnadshavare (en om man har enskild vårdnad, båda vårdnadshavare om man har gemensam vårdnad) fylla i och skriva under dessa blanketter;

  1. Samtyckesblankett. OBS! båda vårdnadshavares namnteckning vid gemensam vårdnad.Samtycke till vaccination mot covid_19 barn 12_15 år (vgregion.se) Länk till annan webbplats.
  2. Hälsodeklaration. Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19.pdf (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Båda blanketterna lämnas ut till eleverna från skolan denna vecka, så håll utkik i barnens skolväskor och diskutera vaccinationen hemma. Vårdnadshavare behöver inte vara med vid vaccinationen i skolan, men måste ha fyllt i blanketterna innan. Är blanketterna inte rätt ifyllda kommer vaccinationen ej att ges.

Vårdcentralens personal bedömer om vaccination kan ordineras och ges till barnet utifrån den hälsodeklaration ni vårdnadshavare fyllt i. Från skolans håll kommer lärare och elevhälsopersonal hjälpa till med identifiering av elever samt att följa eleverna till platsen på skolan där vaccinationen sker. Våra skolsköterskor kommer att närvara i klassrummen 15 minuter efter vaccinationstillfället.