Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Äldreboende

Äldreboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder som riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte klarar av att bo hemma.

I Lysekils kommun finns äldreboenden för dig med demenssjukdom och för dig med fysisk funktionsnedsättning

Ett äldereboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser, som den man behöver i det dagliga livet. Det ingår också hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Lysekils kommun har ansvar för de stöd som ges av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. I kommunen finns äldreboenden för personer med demenssjukdom och för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Vem får bo på äldreboende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få flytta in på äldreboende. Med detta menas att man har behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak. Ett äldreboende är en plats man ska kunna bo kvar livet ut.

Hur går det till att få plats på äldreboende?

För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Du ansöker om boende på en ansökningsblankett eller kontaktar handläggaren för ditt område. Är du osäker på vart du skall ringa så kan du alltid kontakta kommunens kontaktcenter.