Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vision, mål och kvalitet

Avsikten med styrning och ledning är att skapa förutsättningar för en god service till dem kommunen finns till för. Det ska också ske utveckling och förbättring av verksamheterna när det behövs för att upprätthålla en god kvalitet.

En kommuns arbete styrs av kommunallagen, övriga lagar och förordningar samt andra statliga regelverk. En annan del av kommunens styrning utgår från kommunens vision, värdegrund och de utvecklingsmål som politikerna beslutar om.

Politikerna beslutar också om olika styrdokument som verksamheterna arbetar utifrån. Bland annat har politikerna beslutat om en styrmodell som ger stöd i planerings- och uppföljningsarbetet.